قرآن مبین

قرآن مبین ترجمه، توضیح و تفسیر فشرده قرآن به قرآن را برای کاربران خود فراهم آورده تا کلام مبین قران همیشه و هرجا در دسترس علاقه مندان خود باشد.

ترکیب رنگی استفاده شده
#5872e7
#f97564
#122448
فناوری استفاده شده
SCSS
JavaScript
معماری MVC
NgimX
NET.
گالری تصاویر
تعدادی از صفحات طراحی شده