مفید

مفید یک شبکه اجتماعی مختص فارغ التحصیلان مفید می باشد که با فراهم نمودن بستری مناسب برای دانش آموختگان خود با امکان به اشتراگ گذاری خاطرات، تجربیات و همچنین دسترسی به دوره های مختلف آموزشی شبکه ای ویژه برای کاربران خود به ارمغان آورده است.
به دلیل تعهدات ما نسبت به کارفرما از ارائه تصاویر واقعی نرم افزار معذوریم و تصاویر استفاده شده به صورت نمونه می باشند.

ترکیب رنگی استفاده شده
#007bff
#40bf6a
#003975
فناوری استفاده شده
Nodejs
ExpressJS
Mongo DB
Sass
React
گالری تصاویر
تعدادی از صفحات طراحی شده