آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا

آزمایشگاه تخصصی نسل فردا بزرگ‌ترین کلینیک ژنتیک در مشهد، با بیش از بیست پزشک و بیش از هزاران مراجعه کننده‌ می باشد. در حال حاضر آزمایشگاه نسل فردا توانسته است، با استفاده از علم روز دنیا جان بیماران زیادی را نجات دهد. نسل فردا اولین کلینیک فوق تخصصی ژنتیک در مشهد است که هدف آن پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی است.

ترکیب رنگی استفاده شده
#1b1e20
#90dbc0
#fda3ac
فناوری استفاده شده
PHP
JS
SCSS
LiteSpeed
Wordpress
گالری تصاویر
تعدادی از صفحات طراحی شده